ฉันยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ในตอนนี้ แต่วันหนึ่งฉันจะเป็น

ฉันยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ในตอนนี้ แต่วันหนึ่งฉันจะเป็น เพราะฉันรู้ว่าถูกฝังอยู่ภายใต้ชั้นที่ซับซ้อนของตัวตนที่ไม่แยแส แต่มีพลวัตของฉันมีส่วนหนึ่งของฉันที่ & hellip;

ผู้หญิง 22 คนพูดว่าทำไมพวกเขาถึงยอมหรือไม่พูดว่า 'ฉันรักคุณ' ก่อนที่แฟนของพวกเขาจะทำ

ผู้หญิง 22 คนพูดว่าทำไมพวกเขาถึงพูดว่า 'ฉันรักคุณ' ก่อนที่แฟนของพวกเขาจะพูด 'มีความคิดเช่นนี้ว่าเราต้องเล่นให้หนักเพื่อให้ได้มาและเราไม่ต้องการเป็นแฟน' ขี้เหนียว 'คนนั้น & hellip;